PTS dokument

Kontrollera att den information du använder är tillämplig för ditt projekt.
De datum vi angett här är i vissa fall ungefärliga (när vi fått fatt i informationen).
Den lag eller föreskrift som gällde när en viss handling utfördes gäller i normalfallet även när handlingen ska bedömas i efterhand, även om lagen ändrats.


 1. 180301 Bredbandslöftet
 2. 171108 Bredbandsforums nyhetsbrev
 3. 170216 Bredbandsforums Nyhetsbrev – Special
 4. 170127 Rise Acreo nytta med FTTH
 5. 170120 Landsbygdskommitens slutbetänkande
 6. 170110 Byanätsforums elfte nyhetsbrev – januari 2017
 7. 161221 Sverige helt uppkopplat, Landsbygdsstrategi
 8. 161017 PTS om utbyggnadslagen
 9. 161015 ARF Huvuddokument v1.0
 10. 161015 ARF Bilaga1 Begrepp v1.0
 11. 161015 ARF Bilaga2 Robusta nät v1.0
 12. 161015 ARF Bilaga3 Robusta förläggningsmetoder v1.0
 13. 161015 ARF Bilaga4 Robust site och nod v1.0
 14. 161015 ARF Bilaga5 Dokumentation v1.0
 15. 161015 ARF Bilaga6 Besiktning v1.0
 16. 161015 ARF Bilaga7 Besiktning checklista v1.0
 17. 160615 Insäljningsargument
 18. 160526 Förvalta fibernätsföreningen
 19. 160526 Byanätsforums åttonde nyhetsbrev
 20. 160511 Robust fiberanl anvisningar v0.9
 21. 160511 Robust fiberanl anv bil site-nod v0.9
 22. 160511 Robust fiberanl anv bil nat v0.9
 23. 160511 Robust fiberanl anv bil dokumentation v0.9
 24. 160511 Robust fiberanl anv bil begrepp v0.9
 25. 160429 Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2016
 26. 160323 Byanätsforums nyhetsbrev
 27. 160316 PTS bredbandskartlaggning 2015
 28. 160316 Mobiltäckning-2015
 29. 151217 Kort genomgång av regler
 30. 150416 Fallstudie-att göra det omöjliga
 31. 150316 Nu startar vi Byanätsforum
 32. 150126 Kartläggning av byanät
 33. 140520 Robust fiber Framtidssäker kommunikation
 34. 130703 Fysisk säkerhetsdeklaration nod
 35. 130301 Bredband på landsbygden
 36. 111021 Robusta nät
 37. 111021 Robusta Fastighetsnät
 38. 111009 Robusta noder
 39. 111009 Nätdokumentation