Vi har bara varandra!

Jag hade tillgång till arbetsmaterialet som Bredbandsforums landsbygdsgrupp skulle läsa på innan mötet den 27/9. Jag har gjort egna anteckningar i detta underlag om frågor som jag har om materialet, dess relevans för att lyckas med utbyggnaden av fiber på landsbygden. Mina synpunkter är i rött.

Det där underlaget Bredbandsforum tagit fram, det är ju rena gissningsleken om hur verkligheten på landsbygden ser ut. Det är dags att sluta upp med det, och prata med dem som vet, med oss.

När jag kontaktade en person på Bredbandsforum för att få veta vad som blev sagt om detta och annat angående utbyggnaden, fick jag det enkla svaret att Byanätsfrågan inte var uppe till diskussion på mötet.

Men det är ju riktigt skandalöst!
Allt handlade ju om vårt verksamhetsområde och vad vi fiberföreningar kan hjälpa till med för att nå utbyggnadsmålen.

Att inte vi som riksorganisation för fiberföreningarna var självklara att bli inbjudna att delta i detta och andra liknande möten är stor skandal för svensk offentlig förvaltning!
I stort upplagda kampanjer har staten uppmanat folk på landsbygden över hela riket att gå samman och söka statsbidrag för att hjälpa till att nå statens mål, men sedan vill man inte veta av de människor och föreningar som faktiskt gör just detta.
Vad är det som bromsar?
Vem är det som har kontroll och makt att se till att vi inte kommer med?
För vi har ju funnits i deras medvetande något år nu.

I upprinnelsen till det Amerikanska Frihetskriget yttrade Jonathan Mayhew de sammanfattande orden för missnöjet med fjärrstyrningen från England. ”No taxation without representation.” Som en parafras för vår inställning till statsförvaltningens hantering av fiberutbyggnaden med statsstöd på landsbygden vill vi säga, Inga beslut utan att vi är representerade!

Vid samtalet fick jag beskedet att: ”Frågan runt byanät kommer att avhandlas vid kommande möte. Vi såg det viktigt att ha material i frågan samt vara inlyssnande mot de prioriterade frågor som gruppens deltagare anser som prioriterade. I gruppen ingår representanter för LRF och hela Sverige ska leva så byanätperspektivet är väl integrerat.”

Vi är inte ”byanät”. Vi är landsbygdsföretag med många delägare. Vi är inte problem som ska hanteras av andra. Vi är en väsentlig del av lösningen för hur regeringens bredbandsmål ska kunna förverkligas. Hur tänker man sig att vara ”inlyssnande” utan att höra med oss?

De tror att vi är representerade av LRF och HSSL. Det är vi inte alls. De äger inte våra nät. Vi är inte heller några ”byanät”, vi är landsbygdsföretag med många delägare. Vi äger viktig framtidsorienterad infrastruktur och är en del av lösningen för hur regeringens bredbandsmål ska förverkligas, inte ett problem som ska hanteras av andra utan vår inblandning. Önskan är att bidra med mer kvalitet och utveckling till bygden än bara passiva konsumtionsnät.

Det står alldeles klart att det gamla tragikomiska konstaterandet att ”Alla andra tänker bara på sitt, det är bara vi som tänker på vårt” gäller fullt ut i detta läge. Det är bara Fibersamverkan och fiberföreningarna själva som har intresse av att föreningarna lyckas med sitt uppdrag, att de mår bra och blir kvar.

Vi har, med andra ord, bara varandra. Precis som i många andra sammanhang kommer styrkan ur antalet. Ju fler medlemsföreningar vi organiserar, ju fler anslutningar våra medlemsföreningar äger, ju fler mil fiberledning vi kan redovisa att vi anlagt, desto bättre kommer man att lyssna på oss. Vill ni förvalta den tillgång ni anlagt, vill ni förränta det kapital ni lagt ned i nätet på bästa sätt, gå samman med andra fiberföreningar i Fibersamverkan!