Jordbruksverket dokument

Kontrollera att den information du använder är tillämplig för ditt projekt.
De datum vi angett här är i vissa fall ungefärliga (när vi fått fatt i informationen).
Den lag eller föreskrift som gällde när en viss handling utfördes gäller i normalfallet även när handlingen ska bedömas i efterhand, även om lagen ändrats.


 1. 160708 Föreskrifter om stöd
 2. 160615 Budgetmall från SJV
 3. 160517 Förfrågningsunderlag projektering
 4. 160516 Vad kostar ett byanät
 5. 160504 Öppet bredbandsnät
 6. 160426 Kravet om överdimensionering
 7. 160414 Villkor för bredbandsstödet
 8. 160219 Förfrågningsunderlag totalentreprenad
 9. 160219 Förfrågningsunderlag anläggningsarbeten
 10. 160202 Förfrågningsunderlag installation
 11. 160120 Förfrågningsunderlag materiel
 12. 151125 Handledning investeringskalkyl
 13. 151125 Exempel investeringskalkyl
 14. 150402 Marknadsanalys
 15. 150323 Landsbygdsstödet 2014-2020
 16. 141211 Checklista stöd