Infosidan

Alla fiberföreningar bör vid det här laget ha fått ett meddelande från Bolagsverket om att anmäla Verklig Huvudman. Anmälningsplikten gäller nästan alla som bedriver någon form av verksamhet, oavsett verksamhetsform. Det gäller till exempel även vägföreningar, om ni har sådana i området.

För att ha en Verklig Huvudman måste denne ensam eller tillsammans med medlemmar i sin familj ha mer än 25% av rösterna eller ha stadgeenlig rätt att avsätta eller tillsätta mer än hälften av styrelsens ledamöter.
Det skulle teoretiskt kunna gälla mycket små föreningar med täta släktband bland medlemmarna. Sådana ska anmäla vem som är Verklig Huvudman till Bolagsverket.

För övriga föreningar går det inte att peka ut en Verklig Huvudman. Dessa föreningar ska anmäla att de inte har någon Verklig Huvudman.

Alla ska anmäla antingen att man har eller inte har Verklig Huvudman. Gör det snart, medan det är gratis. Efter 1 februari 2018 kostar det 250 kr.

Mer information finns på Bolagsverket.