Visst behövs vi!

Vi har fått besked från Jordbruksverket att vår skrivelse med begäran om att räntekostnader för lån i väntan på utbetalning från stödet, strider mot EU-direktivet för stöd till bredbandsutbyggnaden.

Jordbruksverket hälsar att föreningarna bör utnyttja möjligheten att begära förskott på beviljat stöd. Gränsen är nu höjd från 250.000 kr till 1.000.000 kr.

Vi har ändå skrivit tillbaks och frågat om inte regeringen eller Jordbruksverket kan skjuta till pengar i räntestöd, utan att det kommer i konflikt med EUs direktiv. Men det kommer väl inte att hända.

Förutom den nya Bredbandsstrategin som lanserades i höstas, har regeringen nu kommit med en ny Digitaliseringsstrategi. Man kan läsa mer om den på Digitaliseringsrådets hemsida.

Men det fattas i mina ögon några saker. Den ena är att man inte ens verkar se frågan om IT-mognad i samhället. Den är helt enkelt inte tillräckligt god för att digitalisera både gamla och nya former av kommunikation och information.

Dessutom tillkommer ständigt nya varianter för denna kommunikation, nya appar, nya plattformar. Det är långt ifrån alla medborgare som aktivt söker reda på dessa och sätter sig in i hur de fungerar. Här kommer behövas kontinuerliga utbildningsinsatser. Ändå kommer gruppen ”early adopters” att tvingas inse att de måste vänta till dess teknikmognaden kommit ifatt i de breda folklagren. Då har jag inte ens nämnt det motstånd som finns med hänvisning till integritetsfrågor.

En annan sak som Digitaliseringsstrategin missar att nämna är FIBERFÖRENINGARNA! På många håll i vårat avlånga land skulle de fina planerna gå om intet och alla tjänstemän med sina direktiv skulle inget få uträttat, om inte de lokala fiberföreningarna gjorde sin del. Det kunde vi faktiskt ha fått lite uppmärksamhet för. Då menar jag inte bara beröm, utan mer konkret en uppmaning till ansvariga tjänstemän i kommuner och regioner att hålla bättre kontakt med föreningarna.

Ha en skön sommar!