Växande styrka!

Jag har gått igenom de uppgifter våra medlemmar lämnade i sin medlemsansökan. Vi har uppgifter om antalet anslutningar för ungefär hälften av våra 57 medlemmar. Det är 7641 hushåll och företagsfastigheter anslutna hos de medlemmarna. Rimligen ungefär det dubbla hos samtliga medlemmar, åtminstone när de byggt färdigt, vilket inte alla gjort ännu.

Dessutom bygger vissa som är färdiga ut med plan, som i Falköping och andra ansluter enstaka fastigheter i efterhand, det gör vi i min egen förening. Om föreningarna efteransluter samtliga fastigheter inom sina områden tror jag man kan räkna schablonmässigt med 30% ökning av anslutningarna. Med ett snitt på 2 personer/hushåll skulle det motsvara samtliga hushåll inom en kommun av Falkenbergs storlek, eller plats 60-50 bland Sveriges största kommuner. Med 3 personer/hushåll skulle vi hamna på plats 35, ungefär som Mölndal eller Östersund i storlek.

Nya föreningar ansluter hela tiden. Som väntat tillkommer de flesta nya inom det område där vi startade, i Västra Götaland. Men vi får också medlemmar i andra delar av landet. Vi är nu representerade också i Dalarna, Halland, Kronoberg, Stockholm, Värmland, Västmanland och Östergötlands län. Sålunda åtta län i vad vi kan kalla mellansverige. Vi skulle gärna se fler medlemmar, både från län med få föreningar och från län med många föreningar, som Gotland.

Det är flera saker som drar medlemmar. Främst kanske möjligheten till en skräddarsydd försäkring som endast kan erhållas via medlemskap i Fibersamverkan. Dels önskan att behålla ägandet av sitt nät och på sikt samordna avtal och upphandlingar med andra föreningar via sin riksorganisation.

Föreningarna vill också ha en röst som når fram till politiker och myndigheter för deras räkning. Man ska inte heller underskatta behovet av och nyttan med att få kontakt med andra föreningar i samma verksamhet.

Vi kommer att inventera våra medlemsföreningars samlade kapacitet och nedlagda investeringar. Nu handlar mycket om att inför myndigheter och marknadsaktörer visa att vi är betydelsefulla. Naturligtvis hoppas vi att fler föreningar ska ansluta sig när de också bedömer att vi kan göra skillnad.

Välkommen med er förening!