Dokument

Kontrollera att den information du använder är tillämplig för ditt projekt.
De datum vi angett här är i vissa fall ungefärliga (när vi fått fatt i informationen).
Den lag eller föreskrift som gällde när en viss handling utfördes gäller i normalfallet även när handlingen ska bedömas i efterhand, även om lagen ändrats.