Äntligen är vi på väg!

Äntligen är vi på väg!

Fibersamverkan har fått beviljat ett anslag på en knapp miljon kronor för att utveckla verksamheten fram till slutet av år 2020. Nu har vi haft planeringsmöte och kan meddela följande:

Projektet är uppdelat i fem delar.

  1. intern information
  2. extern information
  3. skapa värde för serviceavgiften
  4. utveckla fiberföreningarna som lokalt nav
  5. löpande arbete

Som ett led i del 1 deltar Fibersamverkan aktivt i förnyelsen av Fiberhandboken. Det är förre ordförande Mats Jangdal som tillsammans med Byanätsforums jurist Magnus Andersson som ansvarar för det jobbet. Den nya upplagan beräknas vara klar under våren 2019.

Som ett led i del 2 har vi etablerat kontakt med Mäklarsamfundet för att se om vi kan sprida gemensam information om lämpligt tillvägagångssätt vid ägarbyte på ansluten fastighet.

Som ett led i del 3 tittar vi på möjligheterna till bland annat omvärldsbevakning och avtalshantering.

Som ett led i del 4 undersöker vi möjligheterna till brottsprevention via bevakning av anslutna fastigheter.

I del 5 sonderar vi vilket som kommer att bli Fibersamverkans roll i det framtida IT-landskapet.

Även andra arbetsområden undersöks, exempelvis gemensam upphandling av olika tjänster och rekommendationer vid fusion av föreningar. IT-teknologin är ett kraftfullt redskap som bara blir starkare. Vi tror att det är bra för samhällsutvecklingen i stort om fiberföreningarna på landsbygden även i fortsättningen har visst inflytande över hur detta verktyg brukas.

Har du idéer om detta är du välkommen att kontakta styrelsen med förslag. Även den som vill jobba med någon specifik fråga är välkommen att delta. Stödet från SJV ger oss möjlighet att betala 250 kr/timme för godkända timmar.