Vägen fram

Vad gör vi i Fibersamverkan egentligen för att leverera nytta för våra medlemmar? Jag försöker svara genom att berätta vad vi hittills gjort på det dryga år vi varit igång. Först och främst har vi skaffat oss en plattform att verka ifrån. Vi har deltagit i ett antal möten med myndigheter och branschaktörer på sådant sätt att de nu är medvetna om att vi finns.

Vi är fortfarande outsiders, men vi förklarar att vi avser att bli kvar och att med vår hjälp kommer fiberföreningarna att fortsätta äga sina nät. Det är dags för de andra aktörerna att planera för en framtida bredbandsmarknad där fiberföreningarna är ett viktigt och bestående inslag i floran av aktörer.

Vi har skapat en mycket bra försäkring som kan tecknas endast via medlemskap i Fibersamverkan.se. Läs mer om den här på hemsidan.

Vi har fått kontakt med en intressant lösning där föreningarna inte har någon Kommunikationsoperatör, utan är direktkopplade mot internet. Vi kommer att fortsätta utreda om detta kan vara något för våra medlemmar. Det kommer inte att passa alla, hur många får framtiden utvisa.

Svenska kraftnät har svartfiber tillsammans med sina 400 kilovoltsledningar. På vissa platser, där en sådan ledning passerar det lokala nätet, kan det vara ett alternativ att köpa in sig där om ingen KO finns i närheten eller det är dyrt att gräva sig fram. Denna kontakt är ny och mer information kommer.

Vi har inlett en översyn av stadgar och avtal för att kunna presentera en mall som vi tror passar flera föreningar och som ska göra det möjligt för föreningarna att samarbeta bättre på lika villkor i framtiden. Inte minst är detta av betydelse om man vill göra gemensam upphandling av KO eller tjänster.

Vi har skickat en skrivelse till Jordbruksverket och Näringsdepartementet, där vi förklarat att handläggningstider och utbetalning av stöd till föreningarna tar så lång tid att många föreningar måste låna stora belopp under en begränsad tid för att klara sitt åtagande. Vi har krävt att räntekostnaden för sådana lån ska räknas in i det stödberättigade beloppet. Inget svar har ännu kommit.

En sak som vi inte gjort bra på sistone är att värva nya medlemmar. Tid och kraft har ägnats åt annat, enligt redovisning ovan. Det måste vi naturligtvis ta tag i igen. Men jag  vill samtidigt passa på att parafrasera John F. Kennedy. Fråga inte vad Fibersamverkan kan göra för dig, fråga vad du kan göra för Fibersamverkan!

Jag har ett konkret förslag. Tycker du att det är viktigt med en riksorganisation för de lokala näten, ta upp den frågan med föreningarna i din närhet. Hjälp oss att värva dem som medlemmar, det tjänar vi alla på!