En ny tid bryter fram

Jag har nyss hemkommit från en längre resa till antipoden. Det är ett modernt och civiliserat samhälle med hög teknologisk standard. Men de har inte valt att satsa på fiber på landsbygden som här i Sverige. Det märks på uppkoppling och överföringshastighet.

Trots skogar av mobilmaster, som de inte gör något för att dölja, så är uppkoppling mot nätet både långsammare och mindre stabil. Det är bara så det är. Fiber är den pålitliga lösningen för datatrafik. Eftersom all modern kommunikation digitaliserats så är fiber den moderna lösningen för kommunikation.

Vi har börjat bra här i Sverige, men som vanligt när det nya ska fram så är det trångt i portgången. Det är inte i alla län som man jobbar effektivt med föreningsmodellen. Det är inte på alla orter engagerade människor får till aktiva föreningar. Det är inte alla föreningar som får tag på bra entreprenörer. Det är inte alla människor, oavsett de är politiker, tjänstemän eller vanliga medborgare, som inser vikten av att bra digital kommunikation finns tillgänglig när man behöver den.

Fibersamverkan skulle behöva bli större och starkare för att kunna hjälpa medlemsföreningarna till en bra utveckling med en stabil framtid i medlemmarnas och hembygdens tjänst. Vi är inte där ännu, fast vi jobbar på det, ännu med små medel, men vi hoppas på mer. Det gäller alltså att hålla ut till dess proppen är ur tunnan. Det gäller både för oss och för medlemsföreningarna.

Jul- och nyårshelgerna bjuder säkert på blandad konfekt för våra medlemmar i form av rast-vila för somliga och extra arbete för andra. Oavsett vilket hoppas vi att ni inte tappar några sugar och kommer stärkta in i 2018.

God Jul och Gott Nytt År!