Medlemsansökan

För att göra en medlemsansökan till Fibersamverkan.se var snäll och fyll i formuläret nedan.

Insatsen är 100 kr.
Medlemsavgiften är 200 kr per år.
Serviceavgiften är 500 kr + moms per år.

Den 21 januari 2017 beslöt en extra stämma att Serviceavgift ska tas ut på det sätt Skatteverket kräver för att vi ska få bli fullt ut en momspliktig verksamhet. Nämligen att Serviceavgift tas ut med en fast summa lika för alla medlemmar oavsett storlek

Medlemsavgift och serviceavgift bestäms varje år av stämman.


Genom att fylla i och underteckna denna anmälan erkänner jag att jag är firmatecknare eller har fullmakt att anmäla min förening som medlem i Fibersamverkan.se. Vidare medges härmed även att Fibersamverkan.se får föra in våra uppgifter i ett digitalt medlemsregister samt å denna hemsida offentliggöra vår förening som medlem i Fibersamverkan.se.


  Fiberförening (*)

  Organisationsnr (*)

  Fiberföreningens hemsida

  Län (*)

  Kommun (*)

  Adress (*)

  Ordförande namn (*)

  Ordförande E-post (*)

  Ordförande telefon (*)

  Kassör namn (*)

  Kassör E-post (*)

  Kassör telefon (*)

  Antal anslutningar (*)

  Meddelande

  * = obligatorisk