Hälsan tiger inte still

Ett gammalt ordspråk säger att hälsan tiger still. Det kanske var så förr, men det gäller inte i vår konkurrensutsatta värld. De fiberföreningar som vill finnas kvar, äga och driva sina egna nät, de måste komma på metoder, arbetssätt och strategier för att klara det. De som inte gör det kommer obönhörligt att gå upp i andra, större nät och organisationer.

Konkurrensen kommer inte bara från de stora kommersiella aktörerna. Den kommer i minst lika hög grad från de kommunala fibernäten. Men den kommer också från helt andra områden, som den politiska sfären. Där fattas ständigt beslut som påverkar ägande och samhällsutveckling. Även andra intressens förändringar i positioner och utveckling påverkar vår utveckling. Ingenting står stilla. Totalt sett så fungerar det faktiskt så att man ständigt måste försvara det man har. Gör man inte det är det som om man inte fanns. Det vill säga att man lämnar ett tomrum som ofelbart kommer att invaderas av andra. Hälsan tiger med andra ord inte still.

Ett sätt att klara fortsatt lokalt ägande är att många fiberföreningar går samman i en riksorganisation som både kan samla och sprida information om vår existens, våra behov, nyttan med vad vi gör med mera. En riksorganisation som håller medvetandegraden uppe hos politiker och andra aktörer i vårt samhälle om att vi finns och var vi finns, samt att vi är tillgängliga för samarbeten.

Fibersamverkan vill vara en sådan riksorganisation. Men vi kan endast vara det om vi har många medlemmar, över hela landet. Även för det enskilda ägandet och den enskilda förvaltningen är samarbete med likasinnade en styrka. Gå med i Fibersamverkan, sprid ordet!

Ett svar till “Hälsan tiger inte still”

  1. Pingback: Varningarna duggar tätt | Frihetsportalen