En arbetshöst väntar

Regeringen Löfvén har i sin höstbudget föreslagit ytterligare 850 miljoner kronor till bredbandssatsningen. Pengarna finns alltså inte ännu tillgängliga. Beslutet måste först tas i Riksdagen och sedan hanteras av myndigheter. I Riksdagen borde det inte bli något stort problem, det var ju Alliansen som inledde bredbandssatsningen. Men osvuret är bäst, nya positioneringar inför valet 2018 kanske inleds i höst.

Fibersamverkan har redan från start påpekat att tilldelade medel inte kommer att räcka för att nå riksdagens mål. Det är bra att insikten nått regeringen. Dessa pengar räcker i många län till de projekt som redan ansökt. Men ännu fattas många ansökningar, det vill säga föreningar eller andra initiativ för att anlägga fibernät på landsbygden.

Utmaningen med ”vita” och ”svarta” fläckar kvarstår. För att lösa de knutarna måste både mer pengar och nya uppdrag tilldelas myndigheterna.

Vi har kommit nära en uppgörelse med Coompanion om en styrelseutbildning i Lagen om Ekonomiska Föreningar, den har ju som ni säkert vet genomgått rätt stora förändringar vilka trädde i kraft vid halvårsskiftet. Vi kommer att hålla en kurs i Falköping i november. Därefter utvärderar vi från båda håll och försöker skapa en bra kurs som kan förmedlas via de regionala Coompanionkontoren.

Jag tycker att ni på något sätt ska förkovra er i denna lag. Vad händer om er styrelse fått erbjudande från oss eller något annat håll om utbildning, och ni struntat i detta, så gör ni av okunnighet något fel som bryter mot lagen. Vad händer då på nästa stämma när ni begär ansvarsfrihet?

Detta är inget hot, det är en vänlig uppmaning om att se till att ni har den kunskap som krävs av er.