Det är dags nu!

Precis som det för snart 50 år sedan var dags att skaffa TV2-antenn för att kunna se på mer än en TV-kanal i Sverige, så är det nu dags att gå med i Fibersamverkan.se.

Man brukar säga att i en rättsstat kan inte staten ta sig mer makt än vad individerna enskilt har, och frivilligt lämnat ifrån sig. Vi gör det bland annat genom att rösta på politiker som stiftar våra lagar, som är en väsentlig del av makten eftersom ”land ska med lag styras”.

Men i en stat av korporativt snitt, som Sverige, så styr medborgarna också genom hur de organiserar sig, vilka föreningar de är medlemmar i. I synnerhet gäller det rikstäckande föreningar och riksorganisationer för lokala föreningar. Fibersamverkan.se är en sådan riksorganisation. Vi organiserar de medlemsägda fiberföreningarna som finns främst på landsbygden.

Ju större en riksorganisation är, desto större inflytande får den på de regler staten sätter upp för medlemmarnas verksamhet. Vi är inte en så stor organisation, ännu. Vi behöver bli många fler. De andra riksorganisationerna och myndigheterna välkomnar oss, för de vill mycket gärna ha en samtalspartner som når ut i hela riket. Det förenklar deras verksamhet. Som en konsekvens därav kan man tillspetsat säga att om vi som en stor riksorganisation krånglar till deras vardag, då blir de mer intresserade av att göra avtal med oss. För då blir allt mycket enklare igen.

Vi behöver dig och er fiberförening som medlemmar! Vad tvekar ni för? Det kan inte vara kostnaden, för billigare än så här blir det inte, se medlemsansökan.  Vi jobbar dessutom för att ni ska tjäna in medlemsavgiften ( med råge) på de förmåner ni får. Det är vår övertygelse att ni också behöver oss om ni vill fortsätta äga och driva ert nät. Ett medlemskap i Fibersamverkan.se ska åtminstone underlätta det för er.

Denna vecka träffar vi ansvariga för det kommunala fibernätet i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Det är mest uppdateringar om läget. Vidare träffar vi LRF och PTS med flera  på ett gemensamt möte, för att gå igenom vad man kan göra för att få fram enhetliga markavtal och föreskrifter om förläggning av fiberledning.

Direkt för våra medlemmar blir det förmodligen avslutande samtal med Coompanion om styrelseutbildning angående den Lagen om Ekonomiska Föreningar. Det kommer att bli utbildningar riktat speciellt till fiberföreningar. Vidare forsätter vi arbetet att få fram en unik försäkring för just fiberföreningar. Ju fortare vi blir många och ju fler vi blir, desto bättre kommer den försäkringen att bli.

Så tveka inte, det är dags nu!