Farten ökar!

Nu börjar det bli fart på verksamheten i Fibersamverkan, äntligen, kanske man skulle vilja utbrista. Vi är nu där vi borde varit för ett år sedan, eller i en perfekt värld, redan för tio år sedan. En riksorganisation för fiberföreningarna är en nödvändighet, det visar alla kontakter och erfarenheter som redovisas där vi dyker upp.

Det vanliga sättet hade varit börja med lokala föreningar och paraplyföreningar i samarbete, som sluter sig samman och stegvis utvecklar en riksorganisation. Men det hände inte för tio år sedan, och nu är det för sent för ett sådant koncept. Nu gäller det att hinna ikapp det tåg som redan rullar. Därför har vi börjat från toppen och anstränger oss för att plocka upp föreningar längs banan.

Hur det kan gå när ingen lokal organisation och inte heller någon riksorganisation finns på plats för att samtala med såväl politiker och myndigheter som den kommersiella branschen, visar exemplet Jämtland. Goda avsikter och fagra löften förbytts i ihålig uppfyllelse.

Vi är en av många organisationer som sökt medel ur Jordbruksverkets utlysning (nu stängd) för hela riket, på 11 miljoner kronor för åtgärder som inte bygger fiber, men som främjar sådan utbyggnad. Vi har sökt 7 miljoner kr fördelat på tre år. Om vi får något återstår att se.

Några sökande har sökt dessa pengar för att ta över arbetsuppgifter från Byanätsforum vid en omorganisation av dess verksamhet. Men Bredbandsforum, som äger Byanätsforum,  har inte fattat något beslut om omorganisation ännu och man kände inte ens till Jordbruksverkets pengar. Vi har påtalat detta för Jordbruksverket och menar att alla sådana ansökningar bör vara diskvalificerade. Dels för att de inte kommer med något nytt, som var en av förutsättningarna för stödet. Dels för att om Bredbandsforum vill omorganisera bör de göra det med egna pengar. Jordbruksverket bör inte skicka pengar till Bredbandsforums område, i synnerhet inte pengar som Bredbandsforum inte ens frågat efter.

Vår försäkring har blivit en succé och antalet medlemsföreningar ökar nu stadigt. Det betyder att vi är på väg att få upp farten och kan börja hålla jämna steg med utvecklingen. Vi vill dock mer, vilket bland annat framgår av vår ansökan till Jordbruksverket.

En av de saker vi vill hjälpa medlemmarna med är mallar av olika slag. Vi har börjat jobba med detta, men det skulle gå betydligt snabbare om vi får begärda medel för en sådan verksamhet.

När farten ökar måste precision, uppmärksamhet och framsynthet öka. Längre fram i vår ska vi ha en stämma för att bland annat välja ny styrelse. Det kan bli fråga om omval, ersättningsval och nyval. Valberedningen har börjat sitt arbete. Kontakta den med förslag till ledamöter. Sammankallande i valberedningen är Tord Swedberg, tswed47@gmail.com