Lokalt nätägande viktigt!

Under detta år har några nationellt verksamma bolag ökat sin aktivitet betydligt. De skriver avtal med kommuner och län om utbyggnad av fibernät till hushåll och företag på landsbygden.

När lokala föreningar som bildats för att bygga sitt eget nät får höra det, väljer de allt för ofta att lägga ner sin verksamhet. Responsen borde vara den omvända, att öka sin ansträngning att bygga sitt eget nät.

Varför skriver jag så? Är det inte bekvämt att låta någon annan bygga och äga, det vill säga driva näten? Jo, visst är det så, men som i alla andra sammanhang kostar bekvämlighet pengar. Det kommer helt enkelt att bli dyrare att få den digitala signalen till sitt hem.

En påtaglig skillnad mellan att få sin uppkoppling via en ekonomisk förening där man är delägare och att bara vara konsument i ett kommersiellt nät, är att den insats man betalat  i sin förening inte är pengar man förlorar. Insatsen är att likna vid ett lån och är pengar man kan få tillbaka. Det man betalar till ett externt bolag för att de ska dra fram en uppkoppling är pengar som man aldrig får tillbaks.

Notera att de bolag som vill bygga nät där man tidigare ansett det vara kommersiellt ointressant måste visa konkreta planer på att bygga inom tre år, för att kunna blockera en förenings ansökan om stöd för sin investering. Känner ni att ni vill och orkar bygga nät för er egen bygd, utmana de bolag som skrivit centrala avtal, inte minst för att de inte är bundna att bygga till alla. De får fortfarande lämna de områden som är kommersiellt ointressanta outbyggda. Det blir fortsatt vita fläckar.

De bolag som fått upp ögonen för att bygga nät sista biten fram till konsument, har identifierat var i kedjan mellan de stora bolagen som Google, Netflix, Viaplay, etc. som man kan tjäna mest pengar. Självklart är det den som kan tillhandahålla kunder till dessa bolag som får bäst betalt. De grova transportnäten ger inte mycket betalt, men höga kostnader i och med att de alltid måste fungera och ha en likvärdig redundans.

Lokalt ägande ger lokalt inflytande över lokal utveckling. Det är sant på många områden och det är inte mindre sant i den digitala världen.