Landsbygden – produktionslandskapet

Digitaliseringen av landsbygden kommer att medföra förändringar. Ny infrastruktur och utveckling gör alltid det. Urbaniseringen av Sverige avstannade 1980. Jo, sedan det året har den del av Sveriges befolkning som lever på ren landsbygd hållit sig på cirka 1,5 miljoner människor, hela tiden. Den befolkningsökning som skett i de större städerna har skett från små tätorter och inte minst via invandring. Men det är ingen urbanisering i sig, inte enligt klassisk beskrivning.

Den svenska landsbygdsbefolkningen vill bo kvar på landet och finner också vägar att göra det. Utbyggnaden av bredband till alla som önskar, kommer ytterligare att öka möjligheterna att bo kvar på landsbygden. Men inte bara det. Det kommer också att göra det möjligt för fler kategorier människor att flytta ut på landet, permanent.

Vi tror att bland dessa människor är en stor andel både högutbildade och högavlönade. Många kommer inte att vara bekanta med landsbygden som produktionslandskap. Åtminstone inte från början. Vissa traditionella verksamheter måste framhärda i att kräva respekt för sin art, andra måste förändras. Det kommer att ställa nya krav på redan befintliga verksamheter, men det kommer också att medföra en kraft att betala för den service de nya invånarna på bygden kräver. Här gäller det att vara både lyhörda och affärsmässiga för dem som tänker sig en framtid i det nya landskapet.

Redan nu kan man förutspå att utvecklingen kommer att medföra nya krav på delar av lagstiftningen. Krav åt båda håll. Ett givet sådant är strandskyddsreglerna De nya invånarna kommer att vilja ha tillgång till sina egna stränder på hemmaplan, utan krångel från byråkrater i storstaden. Många av dessa nya landsbygdsbor kommer också att ha goda kontakter i städernas byråkrati. De kommer att kunna utöva en generell påverkan på landsbygdens villkor. Förhoppningsvis till det bättre.

Vi som redan finns här är vana att se landsbygden som det produktionslandskap det är. De flesta av oss är villiga att se en förändring av detta produktionslandskap, så länge det fortsätter att vara just ett produktionslandskap som ger oss vårt uppehälle, och inte blir rekreations- och museilandskap som vi inte får påverka och inte kan försörja oss på.

Om denna utflyttning till landsbygden går oväntat snabbt kommer det även att medföra konsekvenser i städerna. Det finns vissa storstäder i exempelvis USA, gamla industristäder som Chicago och Detroit, som tömts på sina industrier, kontor och högavlönade tjänstemän. Följden har blivit en nästan ofattbar slum mitt i rikedomen. Det är omöjligt att bestämt hävda att landsbygdens digitalisering i Sverige kommer att få till följd en förslumning av Stockholm. Men var så säker att återverkningarna kommer att märkas även där.