Folkbildarna

Under de i runda tal tio års tid som Sveriges landsbygd fibersätts med hjälp av statliga bidrag kommer cirka 1500 ekonomiska föreningar att ha bildats. Några kommer att avvecklas redan under denna utbyggnadsfas. Men de flesta kommer att bli kvar på ett eller annat sätt.

En styrelse måste ha minst tre ledamöter. Jag gissar att medianen är fem, plus ersättare, valberedning och revisorer. Det är uppskattningsvis minst 15.000 personer som på kort tid får en grundkurs i företagande och då främst företagande i samarbetsform. Det är därmed en av de största folkbildningsinsatser som gjorts i modern tid.

Det vore ansvarslöst, främst naturligtvis av fiberföreningarna, men också av stat och kommun, företag, föreningar och andra, att inte ta tillvara den kunskap som här byggts upp. Sverige behöver företag och mer företagande. Alla politiska filosofier brukar vara eniga på åtminstone en punkt. Att det samhälle är starkast där medborgarna äger sina egna produktionsmedel. Det de är oense om är i vilken grad ägande (som princip) ska vara enskilt eller kollektivt.

Här finns alltså 15.000 nyutbildade företagare, som lärt sig samarbeta för att både skapa och driva en verksamhet. Jag uppmanar Sverige att göra bästa möjliga nytta av denna tillgång. Jag uppmanar er som skaffat er denna kunskap att inte slå er till ro med fiber i hemmet, inventera vad ni har för idéer och andra tillgångar som ni kan göra affärer av! Skapa nya affärer tillsammans med de ni lärt er lita på.

När 90% av landsbygdsbefolkningen erhållit bredbandsuppkoppling är det nästan 1,5 miljoner människor vi talar om. Av dessa har kanske en halv miljon fått sin uppkoppling via kommersiella eller kommunala bolag. Resten är då troligen uppkopplade via medlemsägda fiberföreningar. Potentialen är alltså en miljon människor som via bokslut och stämmor lär sig företagsekonomiska fundamenta och företagande i samarbete. Nog är väl det en folkbildning av rang!