En God Jul!

För tre år sedan kunde de första medlemmarna i min egen förening fira Jul med att ta sin fiberuppkoppling i bruk. Sedan blev vi i rask takt inkopplade allihop. Tiden går som alla vet fort när man har roligt. Vi har alla ändrat våra IT-vanor sedan dess, sett ny möjligheter, erbjudits nya tjänster med mera. Allt möjliggjort genom den snabba och pålitliga uppkoppling som fibern tillhandahåller.

Men alla får inte den förmånen, en förmån som vi visserligen i huvudsak betalar för själva, men möjligheten att kommunicera med hela världen utan ”proppar” i överföringen, utan  dyra begränsningar i Megabyte, är en förmån som måste upplevas och uppskattas!

Tack vare den har vi som har fiber kunnat följa det amerikanska presidentvalet och med  egen nyhetsgranskning kunnat inse innan valdagen att det inte skulle bli någon direkt överraskning om Trump vann. Vi har kunnat läsa att de stridande i östra Aleppo, som svenska media regelmässig kallar rebeller, egentligen är islamistiska terrorister. Vi har kunnat följa sport, vetenskap och andra nyheter som inte bevakas av svenska media, eller rent av kallas för falska nyheter eller desinformation när det inte passar in i ett konformistiskt narrativ.

Vi har fått större frihet helt enkelt och vi vill inte på något sätta mista den igen. Därför känner vi i Fibersamverkan att vi har ett viktigt demokratiskt uppdrag att värna om de fria  lokala självägda fibernäten. Självklart finns här också ett egenintresse för den lokala utvecklingen som ägandet av näten möjliggör.

Staten har beräknat att de anslagna medlen till stöd för fiberutbyggnad på landsbygden räcker till 520.000 personer, inte hushåll. Alla anslagna pengar är redan brukade eller bokade. Utan nya tillskott av statliga medel får landsbygdens folk betala helt själva för en modern IT-anslutning. På svensk landsbygd bor cirka 1,5 miljoner personer. Två tredjedelar kommer alltså inte att få hjälp med sin anslutning om inget nytt händer.

Regeringen tror ändå att den kommer att nå målet att 90% av svenskarna ska ha tillgång till snabbt bredband (100 Mbit/s) till år 2020. Hur räknar de då? Räknar de som så att kommersiella operatörer bygger ut i alla tätorter till 2020. Kvar blir 1 miljon människor på landsbygden, av Sveriges 10 miljoner invånare, alltså nås målet 90%? Nej, jag vet inte, regeringen har inte redovisat i klartext hur man räknat.

Men med en riksorganisation som Fibersamverkan, som talar för alla lokala fibernät på Sveriges landsbygd, får inte bara de lokala näten en röst i riksdebatten, hela Sveriges landsbygd får ännu en röst som talar för deras framtid!

Ge er själva, er förening och er bygd en bra Julklapp, gå med i Fibersamverkan! Ansök elektroniskt via blanketten här på hemsidan. Kolla in vårt försäkringserbjudande för medlemsföreningar. Den är så förmånlig att ni med största sannolikhet redan där tjänar in vad det kostar att bli medlem.

Vi hoppas att ni alla får en riktigt God Jul!

PS
Just när jag skrivit detta presenterar regeringen en ny, stärkt målsättning för bredbandsutbyggnaden. Målsättningen för 2020 och minst 100 Mbit/s höjs till 95% av befolkningen. IT-minister Peter Eriksson utlovar statlig hjälp till finansiering av regeringens löften, men inget specifikt i denna bulletin. För åren 2023 och 2025 höjs målen ytterligare något, men där är konkretiseringen av hur, ännu vagare.

Kontentan blir att Fibersamverkan fortsatt behövs. Vi behövs både för fiberföreningarna, för landsbygdsborna och för regeringen, om den ska lyckas infria sina löften!