Digitala möten

Till alla fiberföreningar

I dessa coronatider kanske ni undrar om det är rätt att dra ihop en föreningsstämma, med många människor på samma plats samtidigt.
Fibersamverkan har en lösning!
Vi har avtal med Visualised om professionella konferensprogrammet Zoom, som gör internetmötet till en lek.
Det programmet kan användas till allt man behöver för en stämma, visa dokument, talarlista, omröstning.
Det fungerar även till anonym votering vid personval.

Normalt måste man köpa 5 programlicenser á 1500 kr + moms. Men via vårt avtal kan medlemsföreningar köpa endast en.
Programmet Zoom kan ni även bruka till att låta andra företag och föreningar hålla möten, konferenser, föredrag och annat.
Givetvis tar ni betalt för en sådan service!