Kallelse årsstämma 2023

Mötet äger rum i den digitala mötesplatsen Zoom, fredagen 30/6 kl.18.00.

Föranmälan senast onsdagen 28/6 med mejl till gunnar@fibersamverkan.se.

Vi mejlar ut en länkadress för Zoom-mötet till de som anmäler sig.

Använd gärna den mejladress som ni skall koppla upp er med.

Bra är också om ni bifogar ett mobilnummer ifall det blir problem.

Ni behöver en dator med ett headset, det är INTE nödvändigt med video.

Fungerar med en smarttelefon.

I Zoom finns en inbyggd funktion för omröstning.

Vi hälsar alla varmt välkomna!