Vår mötesplats

Fibersamverkan.se är den naturliga riksorganisationen för att hjälpa medlemsföreningarna behålla och driva sina nät.

Potentialen för antal medlemsföreningar: 1000-2000
Potentialen för antal anslutningar inom dessa föreningar: 200’-300’
Potentialen (beroende på avtal och prissättning) för total omsättning i de medlemsägda föreningarna: 100-750 milj/år

Det säger sig självt att både offentliga och kommersiella aktörer vill försöka få in en så betydande omsättning i sin verksamhet. Hög omsättning skapar alltid utrymme för affärer.

Kan vi stå fria mot dessa aktörer och hålla ihop vid diverse förhandlingar, så betyder det att de vinster våra fibernät ger, stannar kvar och gör god nytta på landsbygden hemma hos just oss. Stora är vi starka!

Se på bilderna nedan. Den första har jag tagit rakt från Byanätsforums förklaring till vilka de är och vad de sysslar med. Jag har endast lagt till det röda ordet ”Statens”. För statens idé om vilka vi är och hur vi ska organiseras, det är Byanätsforum. Visst är det något som fattas i övre halvan till vänster i den bilden?

I den andra bilden har jag tagit bort Byanätsforum och lagt till det jag anser fattas och varför. Vilken bild tycker du bättre motsvarar den plats du anser att våra landsbygdsnät förtjänar? Vilken bild tycker du bättre pekar till den organisation som kan svara till de kraven?

Nog är det väl självklart att vi ska organisera oss själva, så att vi kan ta vår rättmätiga plats i anläggandet av denna infrastruktur? I vår värld är det vi som är i centrum. De andra aktörerna försvinner inte, de finns kvar som självklarheter i vår omgivning, när de respekterar oss.

Byanästforum

Mötesplats