Målsättningar

Av det totala landsbygdsstödet utgör stödet till bredband på landsbygden 9%. Om det är mycket eller lite kan man ha olika åsikter om. Men en viktig observation är att det är det enda område, mig veterligt, där man satt ett så tydligt uppnåendemål. Målet är att år 2020 ska minst 90% av befolkningen ha möjlighet att köpa en nedladdningshastighet på internet om minst 100 Mbit/s.

Ingen annan verksamhet har ett så tydligt mål. Vi har till exempel inget beslut om att år 2020 ska Sverige till 90% vara självförsörjande på mjölk eller fläsk. Där får det liksom bli som det blir när stödet förbrukats. Mat är viktigt, men vi har inget konkret mål för vad som ska uppnås. Alltså måste bredband enligt staten vara viktigare.

Ett så tydligt mål som det staten beslutat om, det förpliktar. Jag beklagar Sveriges jordbrukare att de inte förunnats ett lika ambitiöst och tydligt mål. Men jag är inte deras talesperson, utan har istället att se till medlemsföreningarna i Fibersamverkan.se. Jag måste därför kräva att staten öppnar börsen tillräckligt för att uppfylla sitt löfte, även om det skulle innebära en omfördelning som missgynnar jordbruket.

De som handlägger föreningarnas ansökan om stöd till bredband säger för närvarande att pengarna sannolikt kommer att räcka till dem som nu har sökt stöd. Men alla har inte sökt. Det finns inte ens föreningar bildade i alla områden, så det kommer att uppstå ett ökat söktryck. Då måste pengarna fram, om löftet ska uppfyllas.

Vi kan lägga till några synpunkter om målet i sig. Det ena är att specifikationen bara handlar om nedladdning, inte uppladdning. Den ansvariga myndigheten, PTS, har insett att det börjar bli rimligt att kräva symmetrisk kapacitet på bredbandet, samma hastighet upp som ned. Inte minst alla molntjänster som gör att databehandlingen görs på nätet och stora mängder data skyfflas fram och åter mellan den egna enheten och den server man är uppkopplad mot, kräver symmetrisk uppkoppling. Likaså är det vid dataspel online. För dem som vill utveckla sitt företagande hemma i sin egen bygd är det också viktigt att de kan skicka iväg stora mängder data till sina kunder.

Redan innan vi kan börja skönja måluppfyllelse kan vi alltså se behov av att sätta nya mål. För de som tror på mobilt bredband som framtidens lösning, kan det vara av värde att veta där sällan medges symmetrisk kapacitet, samt  att kostnaden redan vid måttliga datamängder är högre än för fiber.