Enklare förlägga fiber i vägkant

Trafikverket har beslutat om nya tillfälliga regler för förläggning av fiber i vägkanter. Det ska underlätta för alla aktörer att nå regeringens bredbandsmål.

Information finns på Trafikverkets hemsida här. Kontakt med rätt instans på Trafikverket och tillstånd krävs naturligtvis fortfarande.