Kallelse till årsmöte (stämma) 22 april

Alla medlemmar i Fibersamverkan.se Sverige ekonomisk förening kallas till ordinarie stämma på Sötåsens naturbruksgymnasium i Töreboda, lördag den 22 april 2017.

Eftersom vi är en rikstäckande organisation kan det bli några timmars resa för dem som bor en bit bort. Därför finns möjlighet till lunch kl. 12.00 på skolan. Pris 140 kr inklusive moms. Det finns en kötträtt och en fiskrätt att välja på.

Vi måste ha anmälan från den som vill äta senast den 11 april.

 

Klockan 13.00 samlas vi i stora salen för stämmoförhandlingar och klockan 15-15.30 avslutar vi med kaffe i matsalen.

Det är enkelt att ta sig till Töreboda. Med bil via E20 och väg 200 eller 202, alternativt väg 26 upp till Skövde och därifrån 200 till Töreboda.

Västra stambanan passerar Töreboda. Vi ordnar med skjuts till skolan för den som kommer med tåg.

Årsmöteshandlingarna har nu skickats ut till den kontaktadress vi registrerat.

Varmt välkomna!