Bredbandskonferens åt alla?

Vissa saker och händelser är svårare att förstå än andra. Kan det bero på att andra människor vill något annat än vad man själv vill?

Regionförbundet Sörmland och Vingåkers kommun bjöd in till en bredbandskonferens 8-9 februari. Den är riktad till bredbandssamordnare och bredbandskoordinatorer från hela landet.

Alla i branschen kommer att vara där, utom Fibersamverkan då, för vi är inte välkomna!

Alla bredbandssamordnare och bredbandskoordinatörer från Sveriges 290 kommuner och 20 landsting/regioner är inbjudna att ta del av vad aktörerna på bredbandsmarknaden har att säga om utbyggnaden på landsbygden.

Förutom Vingåkers kommun och regionförbundet Sörmland står PTS, IP Only, Telia, Stadsnätsföreningen, Bredbandsforum (Näringsdepartementet) och Sveriges kommuner och landsting som anordnare/inbjudare. Dessa står också för talarna på de olika programpunkterna, inklusive näringsminister Peter Eriksson och Alexander Bard. Häpp! Som ”Loffe” Carlsson skulle sagt.

Jag fick kännedom om denna konferens för en månad sedan och anmälde mig omedelbart per e-post, men fick inget svar. När jag per telefon hörde efter varför, fick jag ett förvånat ”var det en anmälan?” till svar. Då fick jag också veta att till en konferens med alla dessa människor hade man bokat en lokal som enligt brandbestämmelserna rymmer max 100 personer. Hur tänkte de?

Jag upprepade min önskan om att få delta. Kontaktpersonen och anordnaren Göran Wide på regionförbundet bad att få återkomma efter att de haft sin genomgång av anmälningslistor, fredag den 27 januari. Men inget hördes, så jag ringde på måndagen och frågade. Då hade mötet inte blivit av, men skulle ske senare på dagen.

Inget hördes. Torsdag den 2 februari ringde jag åter upp Wide och fick det negativa beskedet att det inte finns någon plats för mig och Fibersamverkan. Det lät också som om han ansåg att jag varit onödigt efterhängsen för att bli inbjuden till ett möte där jag helt enkelt inte var välkommen.

Varför blir jag så upprörd över detta bemötande? Av flera skäl. Om det är sant att man bokat så liten lokal att den inte räcker till för alla man bjudit in, då har man gjort en allvarlig missbedömning av vad jobbet/uppdraget går ut på. Särskilt som detta område, bredbandsutbyggnad, nyligen av regeringen proklamerats som ett särskilt prioriterat område.

När man bjuder in alla som på något sätt har intresse av att bredbandsutbyggnaden går bra, utom oss som organiserar de föreningar som faktiskt gör jobbet, då har man missat något väsentligt.

När alla de andra inbjudna dessutom representerar aktörer som gärna ser att de till lägsta kostnad, helst gratis, får lägga vantarna på våra medlemsföreningars nät, då blir det illavarslande att vi inte får vara med.

När dessutom alla utom anordnaren vet om vår existens och vi har träffat dem alla på ett flertal olika möten, då blir det lite märkligt när inte ens de styrande myndigheterna påtalar att det kan vara en viss poäng med bjuda in Fibersamverkan. Vi representerar trots allt precis den grupp människor och de geografiska områden man kommer att tala om på konferensen.

Om du som läsare av detta inte har insett det ännu, så är detta skarp kritik från min sida. Kritiken är riktad till dem som formellt och praktiskt står som anordnare. Kritiken riktar sig också till sådana som PTS, Bredbandsforum och Stadsnätsföreningen, vilka alla representerar det offentliga Sverige, att de inte sett till att få med oss på konferensen. Jag anser att de svikit sitt offentliga uppdrag. Det kan de gott få veta!