Framtiden tar form!

Nu finns vår försäkring skräddarsydd för fiberföreningar framme. Den är prisvärd och kanske bäst av allt, den täcker det som är väsentligt för fiberföreningarna!

Kontakta vår försäkringskontakt , Försäkringskompetens i Uppsala, för information, villkor och priser för just er förening.

Försäkringskompetens i Uppsala AB
Tel: +46 (0)18-37 01 45
Fax: +46 (0)18-490 32 73
E-post: info@fkomp.com
www.fkomp.com

Notera att försäkring kan tecknas endast av medlemmar i Fibersamverkan.se.

Behövs en riksorganisation för fiberföreningar då? Ja, vi har själva känt behov av en riksorganisation när vi som startat riksorganisationen byggde våra egna nät. Vi känner det fortsatt starkt efter vi blivit färdiga.

Det är även så att inte minst myndigheterna också sett behovet av en central partner att tala med. Redan den 26 augusti 2014 skrev Lantmäteriet i en promemoria till regeringen att det behövs en riksorganisation för föreningarna. I brist på en fristående riksorganisation lanserade 2015 regeringens organ för bredbandsutbyggnad, Bredbandsforum, en ny organisation inom sig. Ni känner den som Byanätsforum och den var tänkt att fungera som en dialogkanal med föreningarna.

Det har dock inte varit helt tillfredsställande, bland annat för att en myndighet inte får lämna vilka rekommendationer och löften som helst. Därför aviserades på senaste mötet med PTS den 7 december att Byanätsforum ska förändras, kanske avvecklas, till förmån för en branschägd organisation. Regeringen/Bredbandsforum har inte funderat färdigt på hur de vill gå till väga ännu. Men en klar möjlighet är att Fibersamverkan.se kommer att vara den organisation som kommer att ta över viktiga delar av Byanätsforums verksamhet.

Vi är redo att ta nästa steg i utvecklingen av Fibersamverkan.se, för bästa samarbete mellan olika aktörer och nytta för våra medlemmar!