För en säkrare framtid

Nu har vi enats med en försäkringsgivare om en försäkring som endast kan tecknas genom Fibersamverkan.se. Vi kommer att skriva under avtalen denna vecka, sedan kommer vi att presentera försäkringslösningen. Men jag kan ge några glimtar ur innehållet.

Det kommer att vara en Allrisk-del som försäkrar fiberledningen, även i mark! Naturligtvis ingår skåp, kopplingsplintar, inventarier redskap, byggnad, tomt och markanläggning, men även lagrad information.

Krisförsäkring, Överfallsförsäkring, Olycksfall, Ansvar, Styrelseansvar, Rättsskydd, Skattemål, är delar som också ingår. Samt lite annat smått och gott.

Försäkringen är med andra ord så heltäckande vi tror att det går att få. Premien kommer att bli lägre än för andra försäkringar med motsvarande innehåll. Om det ens går att få en motsvarande försäkring från annat håll. Ju fler som tecknar försäkringen, desto bättre villkor eller lägre premie blir det också framöver. Självklart under förutsättning att inte skadekostnaderna rusar iväg.

 

Vi har fått rapporter om att det på sina håll är musår och de små gynnarna tar sig in och gnager sönder fiberledningarna i skåpen. Det kan vara på sin plats att kontrollera skåpen. Rådet att fylla upp med 15 cm lecakulor är enligt information inte tillräckligt. Gjut ett fem cm täcke finbetong ovanpå kulorna. Ett annat tips är att injektera fogskum bland lecakulorna i kopplingsskåpen. Återkom gärna till oss med hur ni säkrat era nät från dessa små sabotörer, och inte minst hur bra era åtgärder har fungerat!